With the transition from being an electronic wallet development unit to becoming a dApp developer on Solana, Solareum has made significant progress. The XSB token price has increased by over 500% in the past 30 days. Liquidity has also improved significantly. This is a sign that this change is heading in the right direction.

Upcoming Plan

Below are the plans that Solareum will develop in 2024.

  • Rename XSB to GIG. With the change in direction, XSB needs a new name that is suitable for the new direction. GIG (aka XSB) will be the token for all applications that Solareum Labs develops. The renaming will be done automatically. If you hold XSB or interact with XSB on decentralized applications, you don't need to do anything. We will notify you when there is the latest information.
  • Farm GIG, a large amount of GIG tokens will be rewarded to liquidity providers for the system. This is one way to increase the amount of GIG you hold.
  • Gigglr.xyz, a decentralized social network, is being developed and will launch its beta version as soon as possible.
  • Applications such as swaps, lotteries, or binary options will also be considered for development after the Gigglr social network is launched.

Thank you for your interest in Solareum Labs. We hope that the team will become a reliable companion for you in the upcoming period. Solareum Labs sincerely thanks you.


Với việc chuyển mình từ đơn vị phát triển ví điện tử trở thành nhà phát triển ứng dụng dApp trên Solana. Solareum đã có những bước tiến nhất định. Giá token XSB đã tăng hơn 500% trong vòng 30 ngày vừa qua. Thanh khoản cũng đã cải thiện rất tốt. Đây cũng chính là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi này đang đi đúng hướng.

Kế hoạch sắp tới

Dưới đây là những kế hoạch mà Solareum sẽ phát triển trong năm 2024.

  • Đổi tên XSB thành GIG. Với việc thay đổi về hướng đi, XSB cần một cái tên mới thích hợp với hướng đi mới. GIG (aka XSB) sẽ là token chung cho toàn bộ các ứng dụng mà Solareum Labs sẽ phát triển. Việc đổi tên sẽ được thực hiện hoàn toàn tự động. Nếu bạn đang giữ XSB, hoặc đang tương tác với XSB trên các ứng dụng phi tập trung, bạn không cần phải làm gì cả. Chúng tôi sẽ thông báo đến các bạn khi có thông tin mới nhất.
  • Farm GIG, một lượng lớn GIG token sẽ được trả cho những người cung cấp thanh khoản cho hệ thống. Đây là một trong những cách để gia tăng số lượng GIG nắm giữ của bạn.
  • Gigglr.xyz, mạng xã hội phi tập trung đang được phát triển, và sẽ ra mắt bản beta trong thời gian sớm nhất.
  • Các ứng dụng như swap, sổ số, hay binary option cũng sẽ được cân nhắc phát triển sau khi mạng xã hội Gigglr được ra mắt.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới Solareum Labs, hy vọng team sẽ trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy của các bạn trong khoảng thời gian sắp tới. Solareum Labs xin chân thành cảm ơn.